ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ό,τι συμβαίνει στην ορχήστρα μας, ίσως και παραέξω, ό,τι ΜΑΣ αρέσει και ό,τι όχι, ό,τι ΣΑΣ αρέσει και ό,τι όχι,

για ό,τι ανησυχούμε και για ό,τι χαιρόμαστε, για ό,τι αγαπούμε και για ό,τι απευχόμαστε, ένα παράθυρο ανοιχτό προς τα μέσα και προς τα έξω...

καλώς μας ήρθατε!

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Διαγωνισμός για έξι μόνιμες θέσεις μουσικών στην ΚΟΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Τρι. 05 Απρ. 2016

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους από την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών (συγκεκριμένα έως και την 5η Μαΐου).
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την πλήρωση έξι (6) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού, ως εξής:


Α. 3η Κατηγορία

α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α΄ στα όμποε (οξύαυλο)

β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στα κόρνα

Β. 4η Κατηγορία

α. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στις βιόλες

β. Μία (1) θέση Κορυφαίου Β’ στο 2ο – 4ο κλαρινέτο (ευθύαυλο) με υποχρέωση στο κλαρινέτο μπάσο

Β. 5η Κατηγορία
Δύο (2) θέσεις Μουσικών στα Α’ βιολιά

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Ως προς την ιθαγένεια:

α) Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες ή

β) Πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

γ) Βορειοηπειρώτες ή Κύπριοι ομογενείς καθώς και ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι από την Κωνσταντινούπολη και από την Ίμβρο και την Τένεδο χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958 – ΦΕΚ 128/Α/1958).

δ) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

2. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους ή, προκειμένου για μουσικούς αναγνωρισμένου ταλέντου, το 15ο έτος της ηλικίας τους.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης τους, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.

4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 8 του άρθρου πρώτου του Ν. 3528/2007).

5. Να κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμο δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στην Αίθουσα Δοκιμών της Κ.Ο.Α. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

 Ως ημερομηνία έναρξης της διεξαγωγής των διαγωνισμών ορίζεται η 6η Ιουνίου 2016. Το ακριβές ωρολόγιο πρόγραμμα των ακροάσεων θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι οφείλουν, από την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016 και εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών (συγκεκριμένα έως και την 5η Μαΐου), να υποβάλουν την αίτησή τους επιλέγοντας ένα από τα κάτωθι:

• Να καταθέσουν προσωπικά την αίτηση στα γραφεία της Κ.Ο.Α. (Βασιλίσσης Σοφίας 86, ώρες 10π.μ.-2μ.μ.)

• Να ταχυδρομήσουν (με απόδειξη, δηλαδή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 5/5) στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Β. Σοφίας 86, 11528, Αθήνα) την αίτησή τους.

• Να αποστείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικώς στο e-mail: papostolidis@koa.gr
Έντυπα αιτήσεων μπορεί να προμηθεύεται κάθε ενδιαφερόμενος από τα γραφεία της Κ.Ο.Α. ή στο παρόν link.

Με την αίτηση ο υποψήφιος υποχρεούται να συνυποβάλει βιογραφικό σημείωμά του, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου αντίστοιχης ειδικότητας (οργάνου) αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισοτίμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην απεικόνιση της καλλιτεχνικής προσωπικότητας και ικανότητας αυτού.

Ειδικότερα για τους υποψηφίους που επικαλούνται την ιδιότητα του μουσικού αναγνωρισμένου ταλέντου, συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο έντυπο της αίτησης, απαιτείται η υποβολή στοιχείων που θα δικαιολογούν την ιδιότητα αυτή.
Η διαπίστωση περί τούτου θα γίνεται από την, κατά τον νόμο, Εξεταστική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών του κάθε υποψηφίου της περίπτωσης αυτής (ταλέντου), θα διαπιστώνει την ύπαρξη των στοιχείων που συγκροτούν το αναγνωρισμένο μουσικό ταλέντο και θα επιτρέπει σε αυτόν να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
Η μη υποβολή των δικαιολογητικών αυτών μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθιστά απαράδεκτη τη μεταγενέστερη επίκληση της ανωτέρω ιδιότητας.


Εξεταστέα Ύλη

Σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται ως εξής:

ΟΜΠΟΕ
Κορυφαίοι Α΄
α) Κοντσέρτο: STRAUSS ολόκληρο
β) MOZART: Κοντσέρτο σε ντο μείζ. KV 314 το 1ο μέρος με Cadenza.
γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
δ) Prima Vista

ΚΟΡΝΑ
Κορυφαίοι Α΄
α) STRAUSS: Κοντσέρτο για κόρνο αρ.1 ή αρ.2, ολόκληρο
β) MOZART: Κοντσέρτο αρ.3 KV 477 ή Κοντσέρτο αρ.4 KV 495, το 1ο μέρος με Cadenza.
γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
δ) Prima Vista

ΒΙΟΛΕΣ
Κορυφαίοι Β΄
α) Το 3ο και 4ο μέρος μιας από τις σουίτες του REGER
β) Ένα από τα κοντσέρτα HOFMEISTER, STAMITZ, το 1ο μέρος
γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
δ) Prima Vista

ΚΛΑΡΙΝΕΤΑ
Κορυφαίοι Β΄
α) WEBER: Κοντσέρτο αρ.2 έργο 74 σε μι ύφ. μείζ. το 1ο και το 2ο μέρος
β) MOZART: Κοντσέρτο σε λα μείζ. KV 622 το 1ο μέρος με Cadenza (εκτέλεση με Clarinetto basso)
γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα
δ) Prima Vista

ΒΙΟΛΙΑ
Μουσικοί
α) Ένα από τα κοντσέρτα WIENIAVVSKY No2, MENDELSSOHN, BRUCH, το 1ο μέρος με Cadenza
β) MOZART: Ένα από τα κοντσέρτα Νο3 (σε σολ), Νο4 (σε ρε), Νο5 (σε λα), το 1ο μέρος με Cadenza
γ) Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli)

Τα ορχηστρικά αποσπάσματα θα διανέμονται στα γραφεία της Κ.Ο.Α. από την Τρίτη 17 Μαΐου (10π.μ.-2μ.μ.) και θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Ορχήστρας.
Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας μουσικού για δύο (2) θέσεις, η εξέταση για τη δεύτερη θέση γίνεται μόνο στα σημεία που δεν συμπίπτει η εξεταστέα ύλη των δύο θέσεων.

Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία ακροατηρίου. Επιτρέπεται μόνον η παρουσία μουσικών της Ορχήστρας που ανήκουν στην οικογένεια του εξεταζομένου οργάνου.

Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν με έγγραφο από τη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

- See more at: http://www.koa.gr/gr/News/2016/4/diagonismos_theseon_monimu_kallitehniku_prosopiku#sthash.sKccGxZg.dpuf

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
 e-mail: smykoa2@gmail.com                                                                


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΚΟΑ και ΟΜΜΑ


   Οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών δηλώνουμε ότι ανέκαθεν επιθυμούσαμε να γίνει πραγματικότητα, ό,τι ο αείμνηστος Χρήστος Λαμπράκης είχε δηλώσει με το άνοιγμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών:
Να βρει η ΚΟΑ επιτέλους την μόνιμη και πραγματική της στέγη.

   Όμως δεν μπορούμε πάρα να διαφωνήσουμε για την υπογραφή της ανακοινωθείσας συμφωνίας μεταξύ ΚΟΑ και ΟΜΜΑ και για το άκαιρο  της χρονικής στιγμής, που υπεγράφει και για τους όρους, που περιλαμβάνει,  διότι:

1. Θεωρούμε το εν λόγω συμφωνητικό ασύμφορο οικονομικά για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
2. Θεωρούμε το όλο πνεύμα που το διακατέχει μειωτικό για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, προϋπάρχουσα πολλές δεκάδες χρόνια προ της δημιουργίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
3. Η Συμφωνία υπεγράφη από την Διοίκηση της ΚΟΑ χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν η απόφαση-πρόταση των μουσικών για υπογραφή της συμφωνίας, αφού θα ξεκαθάριζε το τοπίο για το μέλλον του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς.

   Δεν κατανοούμε γιατί έπρεπε να υπογραφεί ένα συμφωνητικό με ένα Δ.Σ. που έχει λήξει η θητεία του, που έχει ανακοινώσει κλείσιμο του μεγάρου στις 31/12/15 και με ένα μέγαρο, που δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα είναι ιδιωτικό ή κρατικό.

   Δεν κατανοούμε γιατί θα πρέπει να υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ ΚΟΑ και ΟΜΜΑ , αν το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κρατικοποιηθεί.

   Αν πάλι το Μέγαρο παραμείνει ιδιωτικό, γιατί η Κρατική Ορχήστρα θα πρέπει να εκχωρείται δωρεάν σε έναν ιδιώτη, προς οικονομικό όφελος του ιδιώτη και ζημία της ΚΟΑ  και γιατί η ΚΟΑ θα πρέπει να εκχωρεί στον ΟΜΜΑ το 20% των ακαθάριστων εσόδων της από κάθε δική της παραγωγή;

   Πόσα είναι τα λειτουργικά έξοδα της ΚΟΑ;
Σε τι κόστος ανέρχονται τα ποσά και οι υπηρεσίες, που θα εκχωρεί η ΚΟΑ στο μέγαρο;

   Το συμφωνητικό προβλέπει 4 εβδομάδες τον χρόνο δωρεάν παραχώρηση της ΚΟΑ στον ΟΜΜΑ για παραγωγές του, χωρίς όριο στον αριθμό των παραστάσεων.  Μέχρι σήμερα η Ορχήστρα πληρωνόταν για τις παραγωγές του μεγάρου για κάθε παράσταση χωριστά και τα χρήματα πήγαιναν στο ταμείο της  για  να ενισχύσουν την ελλειμματική κρατική επιχορήγηση. Τώρα ο ΟΜΜΑ θα έχει δωρεάν ορχήστρα για την καλύτερη εποχή του χρόνου εξοικονομώντας τεράστια ποσά για τις παραγωγές του. Αυτό είναι οικονομική συναλλαγή και μάλιστα ζημιογόνος για την ΚΟΑ και όχι ανταλλαγή υπηρεσιών, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση.

   Επιπλέον η εκχώρηση του 20% από κάθε συναυλία της ΚΟΑ στον ΟΜΜΑ είναι επίσης μια ζημιογόνος οικονομική συναλλαγή για την ΚΟΑ και δεν μπορεί να θεωρηθεί ανταλλαγή υπηρεσιών, παρά έμμεσο ενοίκιο,  διότι το 20 % μπορεί να αποδειχτεί δυσβάσταχτο χαράτσι για  την ΚΟΑ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ποσό,  που τι άλλο μπορεί να περιλαμβάνει από το ηλεκτρικό ρεύμα και το προσωπικό που θα απασχοληθεί επιπλέον για την ταξιθεσία; (λογαριασμοί τηλεφώνων και καθαριότητα δεν έχουν καν συμπεριληφθεί στα λειτουργικά έξοδα και θα τα πληρώνει η ΚΟΑ επιπλέον).

   Τέλος δεν κατανοούμε, τι προσφέρει ο ΟΜΜΑ στην <<resident>> ορχήστρα του, από την οποία και έμμεσα ενοίκια θα εισπράττει και επιπλέον παροχές δεν θα παρέχει, όπως πχ το να διαθέτει την αίθουσα συναυλιών για μια δεύτερη δοκιμή της ορχήστρας, που τόσο ταλανίζεται καλλιτεχνικά από την κάκιστη ακουστική της αίθουσας δοκιμών. Ούτε καν επιπλέον προβολή και διαφήμιση δεν δεσμεύεται να παράσχει ο ΟΜΜΑ στην ΚΟΑ.

   Το κυριότερο δε, καμία αναφορά δεν γίνεται για τις οφειλές του ΟΜΜΑ προς την ΚΟΑ, σε τι ύψος ανέρχονται, πότε και πώς θα καταβληθούν.
Η ΚΟΑ τα τελευταία  χρόνια επιβιώνει μόνο από την ισχνή επιχορήγηση, γιατί ο ΟΜΜΑ δεν της αποδίδει τα έσοδα από τις συναυλίες της.

   Θεωρούμε ότι κύριο μέλημα της Διεύθυνσης της ΚΟΑ και του Κράτους έπρεπε να είναι να κατοχυρώσει δια νόμου η παρουσία της ΚΟΑ στο μέγαρο, με όποιο ιδιοκτησιακό καθεστώς και αν υπάρχει, και να εξασφαλιστεί η πλήρης και δωρεάν στέγασή της εκεί, αφού το μέγαρο φτιάχτηκε για να στεγάσει την εγχώρια παραγωγή κλασσικής μουσικής. Αφού ούτως ή άλλως τα χρέη του Μεγάρου  θα  τα πληρώνει το κράτος,   θα έπρεπε  ο ΟΜΜΑ σε αντάλλαγμα να παρέχει πρωτίστως μόνιμη και δωρεάν στέγη στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών .  Ας μην ξεχνάμε, ότι στον ιδρυτικό νόμο του μεγάρου αναφέρεται η υποχρέωση του ΟΜΜΑ για δωρεάν παραχώρηση των χώρων του στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τις άλλες κρατικές ορχήστρες για 40 συναυλίες τον χρόνο.

   Θωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι ούτε ο Υπουργός , ούτε ο διευθυντής, ούτε τα μέλη του ΕΤΟΣ της ΚΟΑ άκουσαν τις εκκλήσεις του κυρίως σώματος, της ψυχής της Ορχήστρας, των μουσικών , δεν δέχτηκαν καν να υπάρχει εκπρόσωπος των μουσικών στις διαπραγματεύσεις και η συμφωνία υπεγράφει από ανθρώπους, αξιολογότατους μεν,  που όμως βρίσκονται στο τιμόνι της ορχήστρας επί θητεία, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και  χωρίς να αξιολογήσουν επαρκώς τις κραυγές αγωνίας των μουσικών  για το μέλλον της ορχήστρας.

   Πιστεύουμε ότι πρώτα έπρεπε να εξασφαλιστεί δια νόμου η στο διηνεκές δωρεάν και πλήρης στέγαση της ΚΟΑ στο μέγαρο, να διευθετηθεί το θέμα του χρέους του ΟΜΜΑ προς την ΚΟΑ και να καταβληθούν τα ποσά  και στην συνέχεια με καλή πίστη από τις δύο πλευρές να βρεθούν εκείνες οι ανταλλαγές υπηρεσιών, που θα ωφελούν και τους δυο οργανισμούς με στόχο την προβολή και προάσπιση της μουσικής τέχνης στην Ελλάδα.

   Κάνουμε έκκληση στον Υπουργό Πολιτισμού έστω και τώρα, να μεριμνήσει, ώστε να υπάρχει στον νέο νόμο δεσμευτικός ως προς το μέγαρο όρος για την δωρεάν και πλήρη στέγαση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών  στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,  έτσι ώστε η ΚΟΑ να βρει πραγματικά τη στέγη που της αξίζει.


Για το Δ.Σ.
του Συλλόγου Μουσικών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.


.

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Μ.Υ.Κ.Ο.Α.)

     Σχετικά με τα δημοσιεύματα περί της κάλυψης της θέσης του αναπληρωτή διοικητικού διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θεωρούμε  ότι είναι τουλάχιστον λυπηρό, να δημιουργείται έριδα για την πλήρωση ακόμη μιας επί θητεία διευθυντικής θέσης, όταν μάλιστα προσφάτως έχει ενισχυθεί η διοικητική υποστήριξη της Κ.Ο.Α. με τη νεοδιορισθείσα, μέσω διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π., διευθύντρια γραμματείας, ενώ επί σειρά ετών παραμένουν κενές δεκάδες νευραλγικές θέσεις μουσικών (παρόλο που επιμόνως ζητούνται), για την κάλυψη των οποίων προκειμένου να μην ανασταλεί η λειτουργία της ορχήστρας ξοδεύονται τα χρήματα της ισχνότατης επιχορήγησης του  Ε.Τ.Ο.Σ. της Κ.Ο.Α. (περικομμένης κατά 72% εκ της οποίας έχουμε λάβει μόνο το 50%), που προορίζονται για τον προγραμματισμό της ορχήστρας, προκειμένου να προσλαμβάνονται ανά συναυλία ή ανά καλλιτεχνική περίοδο έκτακτοι μουσικοί.

    Άκρως απαραίτητο είναι να δοθεί κατά προτεραιότητα το πράσινο φώς από τον επόμενο υπουργό πολιτισμού, προκειμένου να προκηρυχτεί διαγωνισμός για την κάλυψη τουλάχιστον 19 κενών οργανικών θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού της Κ.Ο.Α.. Όταν οι θέσεις αυτές καλυφθούν, τότε θα είναι χρήσιμο να έχουμε αναπληρωτή διευθυντή στην ορχήστρα, η πρόσληψη του οποίου θα έχει γίνει αξιοκρατικά, σύννομα  και με διαφάνεια.

    Όσον δε αφορά τη σχέση της Κ.Ο.Α. με το Μέγαρο, επειδή ακούσαμε χθες, κατά την παρουσίαση του προγραμματισμού του Μεγάρου, ότι είμαστε πλέον resident ορχήστρα του Μεγάρου και επειδή διαβάζουμε και στην ανακοίνωση του υπουργού περί εξασφάλισης ευνοϊκής συμφωνίας, δηλώνουμε ότι δεν γνωρίζουμε να έχει υπογραφεί κάποια συμφωνία. Αντίθετα αναμένουμε ακόμη την απάντηση στις ενστάσεις του Σ.Μ.Υ.Κ.Ο.Α. για τα σημεία εκείνα της συμφωνίας, τα οποία κρίνουμε σαφώς ασύμφορα για τα οικονομικά της ορχήστρας καθώς και την εξόφληση των οφειλομένων του Ο.Μ.Μ.Α. προς την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.


Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015http://www.badmintontheater.gr/music/badminton/fantasia/

Live in Concert
Mε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 

διευθύνει
ο Στέφανος Τσιαλής, διευθυντής της ΚΟΑ

Ένα µαγικό ταξίδι στη µουσική και τον κινηµατογράφο

Η Φαντασία του Walt Disney παραμένει και σήμερα, εβδομήντα πέντε χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η κορυφαία στιγμή στην ιστορία των κινουμένων σχεδίων κι ένα αδιαμφισβήτητο αριστούργημα της 7ης τέχνης. Φέτος, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η πρώτη ορχήστρα της χώρας, ερμηνεύει επιλεγμένα μέρη από την αξεπέραστη μουσική της Φαντασίας και της συνέχειάς της, της Φαντασίας 2000, σε παράλληλη προβολή με αποσπάσματα από τις δύο ταινίες.

Η Φαντασία ενσαρκώνει το όραμα του Disney για υψηλού επιπέδου ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους, που συνδυάζει τις πιο προχωρημένες τεχνικές animation με την εκλέπτυνση, την αισθαντικότητα, αλλά και το πάθος και την ανάταση της κλασικής μουσικής. Το φιλμ γυρίστηκε το 1940 και, στην αρχική του εκδοχή, τη μουσική ερμήνευσε η Philadelphia Orchestra υπό τη διεύθυνση του θρυλικού Leopold Stokowski. Η Φαντασία μάγεψε και μαγεύει εκατομμύρια θεατές εδώ και δεκαετίες, σφραγίζοντας ανεξίτηλα με την επιτυχία της έναν ολόκληρο αιώνα και οδηγώντας σ’ ένα εφάμιλλο sequel, τη Φαντασία 2000.
 Γιορτάζοντας αυτή την ανυπέρβλητη συνάντηση animation και κλασικής μουσικής, οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών –η αφρόκρεμα των Ελλήνων μουσικών– ερμηνεύουν ζωντανά τη μουσική που ντύνει τις δύο ταινίες: μέρη από έργα των Beethoven, Tchaikovsky, Stravinsky, Debussy, αλλά και Gershwin και Dukas, γίνονται ένα με τη γοητευτική αισθητική της Φαντασίας και της Φαντασίας 2000, προσκαλώντας ακροατές και θεατές σ’ ένα συναρπαστικό ταξίδι ήχων και εικόνων. 
Αντιγράφουμε από την Ιστοσελίδα του Badminton τις παραστ'άσεις και τις τιμές των εισιτηρίων
  ΗμερομηνίαΠόληΧώροςΏραΕισιτήρια 
15/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή12:009,00€ - 18,00€Κράτηση
15/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή15:009,00€ - 18,00€Κράτηση
21/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή12:009,00€ - 18,00€Κράτηση
21/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή15:009,00€ - 18,00€Κράτηση
22/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή12:009,00€ - 18,00€Κράτηση
22/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή15:009,00€ - 18,00€Κράτηση
24/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή20:009,00€ - 18,00€Κράτηση
28/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή12:009,00€ - 18,00€Κράτηση
28/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή15:009,00€ - 18,00€Κράτηση
29/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή12:009,00€ - 18,00€Κράτηση
29/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή15:009,00€ - 18,00€Κράτηση
31/3/2015ΓουδήΘέατρο Badminton - Κεντρική Σκηνή20:009,00€ - 18,00€Κράτηση